ดาวน์โหลด

ออกอากาศรายการ

ธรรมะพอเพียง

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวท.กำแพงเพชร

ระบบเอฟเอ็ม 97.75

ทุกวัน เวลา 23.30 -24.00 น. 

คำปรารภและปณิธานของ

พระครูวุฒิวชิรสาร (หลวงพ่อทำนอง คุณังกโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีโยธิน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 “หลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะสร้างวัดศรีโยธินให้เป็นศูนย์รวมใจ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะ และใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป  หลวงพ่อจึงตั้งใจมาบวชเพื่อสร้างวัด และจะขอบวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนา เพื่อทำประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะทำให้ได้และให้สำเร็จ จึงขอบอกกล่าวให้ญาติโยมได้รับรู้ความในใจของหลวงพ่อ ให้ญาติโยมได้เข้าใจเจตนาดีของหลวงพ่ออย่างแท้จริง  บัดนี้ปณิธานของหลวงพ่อใกล้จะสำเร็จสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อรู้สึกปลื้มปิติ ปลื้มใจเป็นอย่างมาก ขอให้ญาติโยมและท่านสาธุชนทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเถิด”

 


บรรพชาสามเณรรุ่นที่ 1

photo 1

 

Read more...

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีโยธิน จ.กำแพงเพชร 2556

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ณ. วัดศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


วันเสาร์ ที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒

  • ๑๖.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่ผ้ากฐินจากศาลาประชาคมหมู่บ้านศรีโยธิน
  • ๑๘.๐๐ น. ขบวนแห่ผ้ากฐินเดินทางถึงวัดศรีโยธิน
  • ๑๘.๓๐ น. ประธานเจ้าภาพผ้ากฐิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทาน ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์องค์ผ้ากฐิน
  • ๒๐.๐๐ น. พุทธสาสนิกชน ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒

  • ๐๗.๓๐ น. ประธานเจ้าภาพผ้ากฐิน และสาธุชนทั้งหลาย ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า
  • ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า สาธุชนร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
  • ๑๐.๐๐ น. ประธานเจ้าภาพผ้ากฐิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงค์ถวายผ้ากฐิน , กล่าวคำถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน , พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เสร็จพิธี
  • ๑๒.๐๐ น. คณะเจ้าภาพผ้ากฐิน และสาธุชน ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

ศาลาปฎิบัติธรรม สร้างเสร็จแล้ว

01 resize_exposure     02 resize_exposure

03 resize_exposure     04 resize_exposure

นายก อบต.หนองปลิง ถวายต้นเทียนพรรษา

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงและสมาชิกเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคณะถวายต้นเทียนพรรษาปี 2555

2556-07-candle

สวดมนต์ทำวัตร

Read more...

ฉลองพัดยศพระครู

1

ฉลองพัดยศพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก พระครูวุฒิวชิรสาร พระอุโบสถ วัดศรีโยธิน

Read more...

อบรมผู้ติดยาเสพติด

Read more...

ศาลาปฏิบัติธรรม

DSC00660 resizeความคืบหน้าในการสร้าง ศาลาปฎิบัติธรรม ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2556

Read more...

อบรมเจ้าหน้าที่

Read more...

ทอดกฐิน

   คณะผู้ดำเนินการทอดกฐินสามัคคีนำโดย พ.อ.(หญิง) ดร. ท่านผู้หญิงนิออน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และพลเอกกะสิน

Read more...

อบรมคุณธรรม

Read more...

บวชเนกขัมมะ

Read more...